Voorkom dat je medewerkers uitvallen

Prevent! vanuit bio-psychologische insteek.

“Ik heb het druk, maar het gaat nog wel”

Veel mensen ervaren hoge belasting en merken het te laat als dat geleidelijk overgaat in overbelasting. Of erger, burn-out.
Wat de oorzaak ook is, werk of privé, langdurige stress veroorzaakt veranderingen in hoe je lijf werkt, waardoor de stressreactie zichzelf in stand houdt. Dit is een proces dat zich stapje voor stapje opbouwt voordat iemand daadwerkelijk uitvalt met stress of burn-outklachten.

Het lastige is

Als goed werkgever is dat juist wat je wilt voorkomen. Alleen lijkt het of de voorlichting niet aankomt en goede adviezen lastig in de praktijk toepasbaar zijn. En dat klopt ook.

We weten zo weinig over hoe stress werkt in ons lichaam dat we overbelasting pas herkennen als het al heel ver is en we de dagelijkse dingen bijna niet meer aankunnen. Terwijl er al veel eerder signalen zijn, waar je heel simpel op kan interveniëren.

Veel mensen kennen de stressfysiologie niet en missen daardoor de eerste signalen van stress, totdat hun grenzen zijn overschreden, vér zijn overschreden.

Daarom Prevent!

Een preventief programma dat start waar stress begint! Zowel gericht op voorkomen (preventie) als op het versterken van wat goed is (amplitie)!

In drie stappen nemen we de deelnemers mee in hoe stress werkt in het algemeen, hoe dat specifiek bij de deelnemer zit en wat je concreet kan doen om weer veerkrachtig te worden of te blijven, in plaats van op je tandvlees door te gaan.

E

Stress in je lijf

De fysiologie van stress en de uitdagingen voor het lichaam?
Hoe werkt dit door in je denken en doen?
Hoe jagen lichaam en geest elkaar op? en meer vicieuze cirkels die stress in stand houden.
E

Hoe zit het bij jou?

Hoe ervaar jij stress?
De oplossing voor de een is niet de oplossing voor de ander! Verschillende stresstypes.
Wat doet ontregelde stressfysiologie met jouw mentale veerkracht?
E

Herstellen is een werkwoord

Wat is herstel? Fysiek? Mentaal?
Van stress naar veerkracht!
Toepassen in de praktijk

“Prevent! bood een invalshoek die wij vooraf zelf nooit hadden bedacht.”

De vierde stap: borging op de werkvloer

De vierde stap is voor organisaties die niet alleen hun medewerkers willen versterken, maar ook aan de slag willen met de borging hiervan binnen het werk. De stressfysiologie en stressreactie zijn individueel, maar de omgeving is hier zeker van invloed op.

De groep, de manier van omgaan met elkaar, de organisatie van het werk en hoe je direct kan leren in je werk. Het is allemaal van invloed om binnen het werk gezond met stress om te kunnen gaan.

E

Borging in het werk

Waar kan iemand zelf invloed op uitoefenen?
Hoe schakel je de gewenste steun in?
Wat betekent dit voor de organisatie van het werk, de gewenste steun en de mogelijkheid om te leren in het werk?
En hoe borg je dit gedrag?

Waarom het werkt

Prevent! zet de persoonlijke ervaring van overbelasting of stress centraal en koppelt dit aan hoe het lijf zich klaarmaakt om een stressor aan te kunnen. Als mensen dat snappen, dan zijn ze veel beter in staat om hierop te reageren. Om het juiste te doen. En met kleine interventies, een groot verschil te maken.

Aanbod

Dit programma kan in meerdere vormen worden aangeboden.
Volledig via e-learning of e-learning in combinatie met workshops. Voor beide vormen is wat te zeggen. De vorm is bepalend voor de prijs.

E-learning:

Een volledig online programma met 25 korte en praktische lessen.

Een beetje theorie en veel toepassing. Hoe zit dat bij jou? Wat merk jij daarvan? Kan het ook anders? Doen! En reflecteren.

De deelnemer werkt binnen het programma aan deze opdrachten én natuurlijk in de praktijk. Alleen door toepassen merk je wat het je oplevert, wat goed gaat of wat beter kan.

Om focus te houden op toepassen en te voorkomen dat men te gemakkelijk door de lessen heen ‘fietst’, kan maximaal één les per dag gedaan worden.

De e-learning kan geheel vrijblijvend worden aangeboden of als gemeenschappelijke basis voor een groepsaanpak. 

Online kan vanaf 100 deelnemers voor €45,- excl. BTW per deelnemer

E-learning in combinatie met workshops:

Door de e-learning met workshops te combineren, pak je zowel de individuele kant als het groepsproces. Het draagt bij aan de gezamenlijkheid van het proces en zorgt voor gezamenlijke taal en beleving.

Er zijn meerdere vormen denkbaar

Een workshop kan als startbijeenkomst en als afsluiting.

Een workshop kan na twee en na vier weken, waarmee je afspreekt dat deelnemers een bepaald deel van de e-learning gedaan hebben. Hiermee help je de deelnemers focus houden  en krijgt het individuele ontwikkelingsproces ook een plek in de groep.

Inhoudelijk kan een workshop een verdieping zijn over een focusonderwerp dat op die afdeling belangrijk is.

Vorm en inhoud van de workshops worden met de opdrachtgever afgesproken.

Pin It on Pinterest