Selecteer een pagina

Psychisch verzuim: Huisarts of bedrijfsarts?

15 november, 2019

Als je werknemer aangeeft last te hebben van stress, laat je de werknemer dan naar de bedrijfsarts gaan of adviseer je om de huisarts te bezoeken? Zodat de hulpverlening zoveel mogelijk binnen de ziektekostenverzekering van de medewerker kan worden opgepakt?

Dat lijkt handig en kosten te besparen, maar zou wel eens tegengesteld kunnen werken, ook als er geen wachtlijsten zijn.

Uit onderzoek blijkt dat als de behandeling gegeven wordt door een hulpverlener die verbonden is aan werk, dat de klachten afnemen én ook het verzuim. Ja, denkt je, logisch toch. Toch blijkt dat niet vanzelfsprekend te zijn.

Daar waar sociale hulpverleners (psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers) de behandeling geven, nemen de klachten wel af, maar het verzuim daalt veel minder snel. Waarschijnlijk is de reden dat ‘werk’ bij sociale hulpverleners veel minder wordt meegenomen in de behandeling.

Bij hulpverleners die verbonden zijn aan werk ligt de focus op afname klachten én terugkeer naar werk.
Vraag dus om een bedrijfspsycholoog of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Dat zal je uiteindelijk minder geld kosten, dan als je je werknemer het reguliere circuit door laat gaan. Je arbodienst kan je helpen met een geschikte bedrijfspsychoog of bedrijfsmaatschappelijk werker! Voelt dat niet goed in verband met gedwongen winkelnering? Er zijn er ook in de vrijgevestigde sector. Of laat de medewerker starten met de Cortisol-manager, vaak is een psycholoog dan niet meer nodig.

Hartelijk dank!