Selecteer een pagina

Grip op psychisch verzuim: denkkader van de bedrijfsarts

22 oktober, 2019

Verzuim door stress duurt lang, héél lang. In veel gevallen vallen mensen ruim een jaar uit. Dan is het voor jou als HR-professional lastig om zicht te houden op wat er precies gebeurt in deze periode.

Waarom duurt het zo lang? Hoe komt het dat het nog steeds niet beter gaat? Antwoord op deze vragen kunnen helaas niet duidelijk worden beantwoord door de bedrijfsarts of arbo-arts. Zij kunnen alleen in algemeenheden antwoorden omdat hij/zij gebonden is aan het beroepsgeheim.

Toch is het mogelijk. Door een aantal vragen aan bedrijfsartsen te stellen zonder de privacy van de werknemer te schenden krijg je zicht op de voortgang van het herstelproces. Hiervoor moet je wel weten vanuit welk kader de bedrijfsarts werkt. Dit artikel leert jou dit kader kennen.

Denkkaders van de bedrijfsarts

Bedrijfsartsen werken aan de hand van richtlijnen om de kwaliteit van hun handelen te waarborgen. Bij overspanning en burn-out schrijft de richtlijn voor dat bedrijfsartsen werken met het fasen-takenmodel. Het verzuim, of beter gezegd het hersteltraject, wordt in drie fasen onderverdeeld en de uitgevallen werknemer heeft in elke fase hersteltaken om mee aan de slag te gaan.

1. Crisisfase

De werknemer is meestal net uitgevallen. In deze fase is de werknemer grip kwijt en voelt zich vaak enorm verloren en mislukt.
Rust en ontspanning zijn cruciaal om het lichaam te laten herstellen van de fysieke schade door langdurige stress. De bedrijfsarts geeft de werknemer in deze fase handvatten om aan de slag te gaan met:

  • Accepteren van de situatie
  • Komen tot begrip en inzicht
  • Werken aan rust en ontspanning
  • Maken van een dag structuur, aangezien de structuur van het werk is weggevallen
2. Oplossingsfase

De medewerker brengt in deze fase in kaart welke problemen er voor hem of haar zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. Als de oorzaken van de problemen duidelijk zijn, dan is dat de basis om tot oplossingen te komen. De werknemer doet dat aan de hand van de volgende vragen:

  • Welke problemen spelen een rol?
  • Hoe beïnvloedbaar zijn deze factoren?
  • Wat moet er gebeuren om tot een oplossing te komen?
3. Toepassingsfase

Door aan de slag te gaan met de gevonden oplossingen leert de werknemer welke oplossingen werken en welke niet. Dat merk je alleen door in de praktijk met de oplossing aan de slag te gaan. Oplossingsfase en toepassingsfase kunnen elkaar afwisselen in een iteratief proces.

Als het herstel stagneert

Volgens het model is er sprake van stagnatie als iemand meer tijd nodig heeft dan in het taken-fasen model is aangegeven. Voor de crisisfase staat 3 weken, voor de probleem- en oplossingsfase 3 tot 6 weken en voor de toepassingsfase ook 6 weken. Als je dit bij elkaar optelt kom je uit op 15 weken. Volgens dit model zou de werknemer na 15 weken weer aan het werk zijn. Helaas weet jij als HR-professional uit ervaring dat bij de meeste mensen dit verzuim véél langer duurt.

Als een medewerker meer tijd nodig heeft voor een fase, wordt de bedrijfsarts geacht opnieuw te diagnosticeren en de diagnose zo nodig aan het passen. Als de diagnose gelijk blijft dan is het tijd voor een interventie om te voorkomen dat de stagnatie voortduurt. Ook wordt van de bedrijfsarts verwacht om iedere drie weken te evalueren op de uitkomst van het ingezette proces.
Wij zien net als jij vaak genoeg stagnatie in het herstel-proces. Dit kan gelukkig anders. Door langdurige stress ontstaat schade aan het lichaam. Die schade veroorzaakt de problemen die zo kenmerkend zijn bij stress. Rust is op dat moment cruciaal om het lijf te laten herstellen, maar ga d’r maar aan staan met een ontregeld biologisch systeem. De Cortisol-manager gelooft niet in rust door af te wachten en leert de werknemer actief hoe om te gaan met het ontregelde biologische systeem. Pas na fysiek herstel zal een coach of psycholoog echt effectief kunnen zijn. Daardoor voorkom je niet alleen stagnatie, ook versnelt het herstel.

In gesprek met de bedrijfsarts

Nu je weet wat je mag verwachten, kan je constructief in gesprek met de bedrijfsarts. Door de juiste vragen te stellen krijg je inzicht in het proces zónder de privacy van de medewerker te schenden. Welke vragen dit zijn, vindt je in dit kennisartikel: Grip op verzuim bij burnout: vragen die je wél aan de bedrijfsarts kan stellen

Download daarbij een handig schema dat je bij de hand kunt houden in je gesprekken met de bedrijfsarts.

Aanpak Grip op werkstress bij psychisch verzuim

Grip op Werkstress is gespecialiseerd in psychisch verzuim en burn-out herstel. De Cortisol-manager is een vernieuwende aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Wij hanteren de nieuwste onderbouwde aanpak vanuit de bio-psychologische benadering van stress. Omdat we weten dat positieve resultaten sneller tot stand komen en een coach of psycholoog pas echt effectief kunnen zijn wanneer eerst de focus ligt op fysiek herstel. Met deze behandeling versnellen we het burn-out herstel, zien we minder terugval bij re-integratie, lager verzuim en minder kosten voor de werkgever.

Meer grip op werkstress?

Vrijblijvend gesprek

Hartelijk dank!