Selecteer een pagina

Vergroot je impact bij psychisch verzuim: denkkader van de bedrijfsarts

22 oktober, 2019

Als je wilt kunnen sturen op verzuim dat veroorzaakt wordt door stress, dan is het noodzakelijk dat je weet vanuit welk kader de bedrijfsarts werkt. In dit artikel leer je dit kader kennen.

Verzuim door stress duurt lang, héél lang. In veel gevallen vallen mensen ruim een jaar uit. In die periode is het voor jou als HR professional lastig om zicht te houden op wat er gebeurt.

Waarom duurt het zo lang? Hoe komt het dat het nog steeds niet beter gaat? Een bedrijfsarts of arbo-arts kan vaak alleen in algemeenheden antwoorden omdat hij/zij gebonden is aan het beroepsgeheim.

Toch is het mogelijk om zicht te krijgen op de voortgang van dit herstelproces. Je kunt een aantal vragen aan bedrijfsartsen stellen zonder de privacy van de werknemer te schenden. Hiervoor moet je wel weten vanuit welk kader de bedrijfsarts werkt. In dit artikel geef ik je het kader van de bedrijfsarts, in het volgende artikel bespreek ik de vragen die je kan stellen.

Kader bedrijfsarts

Bedrijfsartsen werken aan de hand van richtlijnen om de kwaliteit van hun handelen te waarborgen. Bij overspanning en burn-out schrijft de richtlijn voor dat bedrijfsartsen werken met het fasen-takenmodel. Het verzuim, of beter gezegd het hersteltraject, wordt in drie fasen onderverdeeld en de uitgevallen werknemer heeft in elke fase hersteltaken om mee aan de slag te gaan.

1. Crisisfase

De werknemer is meestal net uitgevallen. In deze fase is de werknemer grip kwijt en voelt zich vaak enorm verloren en mislukt.
Rust en ontspanning zijn cruciaal om het lichaam te laten herstellen van de fysieke schade door langdurige stress. De bedrijfsarts geeft de werknemer in deze fase handvatten om aan de slag te gaan met:

  • Accepteren van de situatie
  • Komen tot begrip en inzicht
  • Werken aan rust en ontspanning
  • Maken van een dag structuur, aangezien de structuur van het werk is weggevallen
2. Oplossingsfase

De medewerker brengt in deze fase in kaart welke problemen er zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. Als de oorzaken van de problemen duidelijk zijn, dan is dat de basis om tot oplossingen te komen.

  • De werknemer doet dat aan de hand van de volgende vragen:
  • Welke problemen spelen een rol?
  • Hoe beïnvloedbaar zijn deze factoren?
  • Wat moet er gebeuren om tot een oplossing te komen?
3. Toepassingsfase

Door aan de slag te gaan met de gevonden oplossingen leert de werknemer welke oplossingen werken en welke niet. Dat merk je alleen door in de praktijk met de oplossing aan de slag te gaan. Oplossingsfase en toepassingsfase kunnen elkaar afwisselen in een iteratief proces.

Als het herstel stagneert

Volgens het model is er sprake van stagnatie als iemand meer tijd nodig heeft dan in het taken-fasen model is aangegeven. Voor de crisisfase staat 3 weken, voor de probleem- en oplossingsfase 3 tot 6 weken en voor de toepassingsfase ook 6 weken. Als je dit bij elkaar optelt kom je uit op 15 weken. Volgens dit model zou de werknemer na 15 weken weer aan het werk zijn. Elke HR professional weet uit ervaring dat bij de meeste mensen dit verzuim véél langer duurt.

Als een medewerker meer tijd nodig heeft voor een fase dan is er sprake van stagnatie. De bedrijfsarts wordt dan geacht opnieuw te diagnosticeren en de diagnose zo nodig aan het passen. Als de diagnose gelijk blijft dan is het tijd voor een interventie om te voorkomen dat de stagnatie voortduurt. Ook wordt van de bedrijfsarts verwacht om iedere drie weken te evalueren op de uitkomst van het ingezette proces.

In gesprek met de bedrijfsarts

Nu je weet wat je van de bedrijfsarts mag verwachten, kan je constructief in gesprek. Door de juiste vragen te stellen kan je zicht krijgen op het proces én sturen zónder de privacy van de medewerker te schenden. Welke vragen je kan stellen vindt je in het volgende kennisartikel: Grip op verzuim bij burnout: vragen die je wél aan de bedrijfsarts kan stellen

Download hier een handig schema dat je bij de hand kan houden in je gesprekken met de bedrijfsarts.

Meer weten over onze aanpak? Ontdek de Cortisol Manager of boek een vrijblijvende Sparsessie

Hartelijk dank!